REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCYCH

Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.

Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-955), ul. Bytkowska 1 B.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361843.
NIP: 634-275-88-90, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł.

info@fairexpo.pl      www.fairexpo.pl